Živočišná výroba

Živočišná výroba

Chov skotu je zaměřen na produkci mléka a hovězího.

Chov skotu

V chovu skotu je průměrný stav zvířat 1900 ks. Chov je soustředěn na farmu do Zhořce, do Jetřichovce a do Bratřic. Ve Zhořci jsou umístěna teleta savá, jalovičky, jalovice a dojnice. V Jetřichovci se chovají býčci a v Bratřicích se vykrmují býci. Mimo investic do technologií, další rozvoj podniku podporuje výroba kvalitních objemných krmiv, vlastní míchárna krmných směsí a z hlediska genetiky i přenos embryí.

Produkce mléka

Chov dojnic je soustředěn na farmu do Zhořce, kde je chováno 700 krav holštýnského plemene. Roční produkce mléka je přes 7 mil. litrů.