Služby

V minulých letech družstvo investovalo do nových technologií a strojového parku, což výrazně zvýšilo produktivitu práce. Instalací fotovoltaické elektrárny se družstvo snaží využívat obnovitelné zdroje energie. Projekt byl dotován z Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPI (MPO). Dalším důsledkem těchto investic je možnost nabídnout zemědělské a některé i nezemědělské služby např. sklízecí řezačkou.