Přidružená výroba

Přidružená výroba

Bioplynová stanice o výkonu 1249 kWh.

V roce 2009 byla zprovozněna bioplynová stanice o maximálním instalovaném výkonu 1249 kWh na farmě v Jetřichovci. BPS vhodně doplňuje zemědělskou podnikatelskou činnost družstva. Základními vstupními surovinami do BPS jsou siláž, senáž, hnůj a kejda.