header
Živočišná výroba

 

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka, chov skotu a chov prasat.

 

Chov skotu

V chovu skotu je průměrný stav zvířat 1900 ks. Chov je soustředěn na farmu do Zhořce, kde je chováno více než 700 ks dojnic. V minulosti se začalo s převodním křížením, proto dnes převažuje mléčné holštýnské plemeno. Výkrm cca 300 ks býků je umístěn na farmě v Bratřicích. Mimo investic do technologií, další rozvoj podniku podporuje výroba kvalitních objemných krmiv, vlastní míchárna krmných směsí a z hlediska genetiky i přenos embryí.

 

 

 

Chov prasat

Chov prasat je založen na produkci zvířat v šlechtitelském a rozmnožovacím chovu plemene Landrase. Prasata tohoto plemene mají kvalitní růstové přírůstky a dobrý podíl svaloviny a tuku. Celkem je chováno kolem 800 kusů prasat. Chov je umístěn na farmách v Jetřichovci a v Bedřichově.