header
Rostlinná výroba

1

 

VOD Jetřichovec hospodaří na 2170 hektarech zemědělské půdy, které si váží jako svého základního výrobního prostředku. Z celkové výměry orná půda zaujímá 1840 hektarů a zbývající část jsou louky, na kterých se obdělávají travní porosty. Obhospodařovaná půda se nachází v oblasti od 540 do 610 metrů nad mořem.

 

 

 

2

 

 

Rostlinná výroba zajišťuje především krmivovou základnu živočišné výrobě, dále zajišťuje surovinovou základnu pro provoz bioplynové stanice a zbývající část jsou tržní plodiny – brambory a řepka olejná.